Безкоштовний відео-курс A1

Курс зосереджений насамперед на спілкуванні. Він вчить, як поводитися в типових повсякденних ситуаціях, що полегшує учням налагодження контактів і розвиває мовну впевненість. Заняття також охоплюють правильну вимову, розуміння усної та письмової мови. Курс включає реалістичний компонент, що дозволяє учасникам дізнатися про польські традиції, звичаї та свята.

Українська Польська

Чого ти навчишся з нами?

Найнеобхідніші фрази, корисні в повсякденному житті

Основний словниковий запас

Основні дієслова та їх відмінювання

Відмінювання іменників та прикметників

Побудова речень у минулому часі

card
До курсу входить:

33 відео-уроки на рівні А1

33 матеріали уроків для завантаження

Інтерактивні завдання для самостійного розв’язування

Домашнє завдання після кожного уроку

Сертифікат про закінчення курсу

Kursy na wyższych poziomach

Już wkrótce dostępne na platformie!


Darmowy kurs wideo A2
card

Na poziomie A2 rozwijane są kompetencje komunikacyjne, które kursanci już posiadają. Tu także najważniejszym elementem jest mówienie, chociaż gramatyka, ortografia i składnia mają swoje znaczące miejsce w treści kursu. Uczniowie poznają między innymi: mianownik liczby mnogiej rodzaju męskoosobowego, celownik i wołacz , tryb rozkazujący, a także uczą się budowania zdań złożonych. Kurs zawiera komponent realioznawczy, pozwalający uczestnikom poznać polskie tradycje, zwyczaje oraz święta.


Darmowy kurs wideo B1
card

Poziom B1 skoncentrowany jest przede wszystkim na rozbudowie słownictwa oraz gramatyki. Uczniowie ćwiczą aspekt czasownika, mowę zależną i niezależną, tryb rozkazujący i przypuszczający, a także budowanie różnych typów zdań złożonych. Ważnym elementem zajęć na poziomie B1 są dyktanda, pozwalające zrozumieć i stosować w praktyce zasady polskiej ortografii. Kurs zawiera komponent realioznawczy, pozwalający uczestnikom poznać polskie tradycje, zwyczaje oraz święta.


Darmowy kurs wideo B2
card

Kurs na poziomie B2 największy nacisk kładzie na rozwijanie sprawności komunikacyjnych. Oparty jest w znacznej części o materiały autentyczne, które poszerzają zasób słownictwa, a także pokazują kursantom Polskę z różnych stron. Skupiamy się na ciekawych miejscach, zwyczajach, tradycjach, ale także ważnych aspektach życia społecznego. Celem kursu jest również usystematyzowanie i ugruntowanie dotychczas zdobytej wiedzy gramatycznej.